Praktijk starten

Iedere praktijk is anders maar toch zien we dat er een groot aantal zaken is die we kunnen standaardiseren, optimaliseren en centraliseren waardoor er weer meer ruimte ontstaat bij de huisartsen om de beste zorg aan hun patiënten te kunnen verlenen.

Co-Med werkt vanuit één basisprincipe met daarbinnen een aantal opties.

Het basisprincipe

Co-Med neemt deel in de praktijk als maatschapslid

Co-Med is niet enkel een dienstverlener maar een partner voor de huisarts die meedraagt in de lasten en lusten van de praktijk. Co-Med treedt dus toe tot de maatschap van de praktijk. Of in geval van een BV treedt zij toe als aandeelhouder. Door deze opzet is Co-Med medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de huisartsenpraktijk, en in het bijzonder voor een goede praktijkorganisatie. De huisarts blijft echter verantwoordelijk voor het medische deel, en behoudt in deze opzet zijn/haar ondernemerschap en autonomie.

Uit ervaring is duidelijk geworden dat gedeelde verantwoordelijkheid met behoud van ondernemerschap en autonomie voor de huisarts een ideale samenwerking wordt gecreëerd.

Daarnaast biedt deze opzet ook een oplossing voor de huisarts inzake het groeiende probleem van opvolging binnen een praktijk. Immers, de vertrekkend huisarts staat er bij een praktijkoverdracht naar een nieuwe collega niet meer alleen voor; Co-Med draagt mede zorg voor de continuïteit van de praktijk.

Vragen of opmerkingen? Bel ons op
+31 (0) 43 204 1030 of vul het contactformulier in!

Co-Med Basic & Co-Med Ontzorgt

Co-Med zal als partner/maat toetreden in de praktijk en vanuit haar positie zorgdragen voor alle niet medisch gerelateerde zaken, denk hier aan de boekhouding, inkoop, declaraties, HR en nog veel meer andere taken.

Co-Med 100% Praktijk

Co-Med neemt de praktijk van de vertrekkend huisarts over en zal vanuit haar organisatie ervoor zorgdragen dat er een huisarts binnen de praktijk aanwezig zal zijn. Deze “Co-Med” huisarts zal de reguliere zaken binnen de praktijk voor zijn rekening nemen aangevuld met de nieuwste technieken zoals o.a. een “virtuele” huisarts. Tevens zal er vanuit het hoofdkantoor ondersteuning geboden worden op de gebieden van declaraties, boekhouding, ICT en andere taken.

Co-Med Basic & Co-Med Ontzorgt

De druk binnen de huisartsenzorg is de laatste jaren alleen maar toegenomen, onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddelde huisarts maar effectief 50% van zijn tijd aan zorg voor zijn patiënten kan gebruiken en de rest opgaat aan administratieve en management taken.

Daarnaast zijn er veel huisartsen die op zoek zijn naar een opvolger voor als zij over een aantal jaren met pensioen willen gaan, vaak een zeer zware en intensieve klus. Men heeft tenslotte hard gewerkt om een mooie praktijk met goede zorg voor de patiënten op te bouwen.

Om hier een uitkomst in te bieden heeft Co-Med o.a. in samenwerking met een Zorgverzekeraar het Co-Med Basic en Co-Med Ontzorgt concept ontwikkeld.

Belangrijke speerpunten in onze concepten zijn:

  1. Ontzorgen in de bedrijfsvoering
  2. Autonomie van de huisarts
  3. Waar mogelijk mede-eigenaarschap van de huisarts binnen de groep
  4. Continuïteit van de huisartsenzorg.

Het gaat als volgt in zijn werk:

Co-Med zal als partner/maat toetreden in de praktijk en vanuit haar positie zorgdragen voor alle niet medisch gerelateerde zaken, denk hier aan de boekhouding, inkoop, declaraties, HR en nog veel meer andere taken.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat Co-Med o.a. centralisatie zal toepassen van een aantal zaken zoals telefonie, herhaalrecepten en ondersteuning. Diensten zoals de “virtuele” huisarts zullen hun intrede doen.

Door deze aanpak zal de huisarts vrijgemaakt worden van alle andere taken buiten de directe zorg voor zijn patiënten. Hierdoor ontstaat er meer tijd en rust binnen uw praktijk. Door inzet van videoconsulten kan de huisarts, eventueel vanuit thuis, 1 à 2 dagen op afstand via beeldbellen consulten voeren .

Omdat Co-Med gebruik maakt van haar eigen team aan mensen inclusief huisartsen, is het risico op uitval en de stress voor het vinden van vervangers iets dat tot het verleden behoort.

Bent u praktijkhoudend huisarts en bent u opzoek naar meer rust, aandacht en kwaliteit voor u en uw patiënten neem dan gerust contact op met ons

Co-Med 100% Praktijk

De laatste jaren is er een groeiend tekort aan opvolging binnen de huisartsenpraktijken ontstaan.

Dit betekent dat de komende jaren 3 op de 5 huisartspraktijken in Nederland bij pensionering van de huisarts te kampen gaan krijgen opvolgingsproblematiek, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt.

Hiervoor heeft Co-Med in samenwerking met een Zorgverzekeraar een concept ontwikkeld waarbij de continuering van de Zorg gewaarborgd blijft.

Belangrijke speerpunten in onze concepten zijn:

  1. Ontzorgen in de bedrijfsvoering
  2. Autonomie van de huisarts
  3. Waar mogelijk mede-eigenaarschap van de huisarts binnen de groep
  4. Continuïteit van de huisartsenzorg.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

Co-Med neemt de praktijk van de vertrekkend huisarts over en zal vanuit haar organisatie ervoor zorgdragen dat er een huisarts binnen de praktijk aanwezig zal zijn. Deze “Co-Med” huisarts zal de reguliere zaken binnen de praktijk voor zijn rekening nemen aangevuld met de nieuwste technieken zoals o.a. een “virtuele” huisarts. Tevens zal er vanuit het hoofdkantoor ondersteuning geboden worden op de gebieden van declaraties, boekhouding, ICT en andere taken.

Dit allemaal zodat de huisarts en de medewerkers binnen de praktijk zich 100% kunnen focussen op de patiënten en de zorg voor de patiënten.

Co-Med hanteert als uitgangspunt dat de patiënten een vertrouwd gezicht binnen een praktijk blijven houden. Dit doen we door middel van een vast team Co-Med huisartsen te koppelen aan een specifieke praktijk.

Door het gebruik van o.a. de “virtuele” huisarts, kan de Co-Med huisarts vanuit zijn of haar eigen praktijk of werkkamer (eventueel thuis) 2 à 3 dagen per week virtueel spreekuur houden met zijn of haar patiënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 65-70% van alle klachten via deze methode succesvol behandeld kunnen worden. Dit bespaart de patiënt en huisarts veel tijd en zorgt ervoor dat er uiteindelijk meer tijd en aandacht ontstaat voor de zorg.

Co-Med streeft naar mede-eigenaarschap van huisartsen die werkzaam zijn binnen het Co-Med concept.

Q&A

Hoe houd ik als huisarts zeggingskracht in mijn praktijk?

Dit is een cruciale vraag die menig huisarts zich zal stellen.

De visie van Co-Med is dat de praktijk moet blijven draaien om de huisarts.

Patiënten blijven op naam van de huisarts. Contracten met verzekeraars blijven op naam van de huisarts. De huisarts is baas in de spreekkamer en baas over het zorgbeleid. Co-Med levert het praktijkmanagement, wil de verantwoordelijkheid voelen van het welzijn van de praktijk, maar is geen zorg verlenende partij.

Het blijft dus draaien om de huisarts en Co-Med vindt het van belang dat het leiderschap van de huisarts in eigen praktijk ondersteund en ontwikkeld wordt. Dit is namelijk een kernelement voor goede praktijkvoering.

Wat als het niet bevalt? Hoe stap ik er uit?

Als de samenwerking niet bevalt, kan er tot dissociatie worden gekomen. Co-Med kan zonder een huisarts niet verder (immers patiënten op naam huisarts, alsmede contracten met zorgverzekeraars).

De huisarts kan uitstappen en alleen verder gaan; omgekeerd kan Co-Med dit niet.

Kan Co-Med mij uit de eigen praktijk werken?

Nee, dat zal feitelijk onmogelijk zijn. Zie hierboven voor de onderbouwing. De huisarts kan uitstappen en alleen verder gaan; omgekeerd kan Co-Med dit niet.

Ik wil wel ondersteund worden maar ik wil geen maatschap aangaan; kan dat?

Er zijn vele aanbieders van diensten. Veelal gefragmenteerd en zonder belang bij het welvaren van de praktijk. Co-Med heeft een andere visie op de samenwerking en biedt geen diensten aan zoals vele anderen, maar streeft naar gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Indien u interesse heeft in louter diensten, dan is er ander aanbod dan Co-Med beschikbaar.

Hoe wordt het aanbod van Co-Med in mijn praktijk vormgegeven? Heb ik daar een stem in?

De beginstatus van de praktijk, eventuele knelpunten, achterstallig onderhoud, maar ook individuele wensen om de diensten uit te breiden, bepalen wat er nodig is.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald wat er gewenst en nodig is. Hierop wordt een maatwerkoplossing geboden vanuit het basispakket van integraal management.

Hoe verloopt het proces als ik interesse heb?

Dit proces verloopt op dezelfde manier als een associatie tussen huisartsen.

Namelijk via kennismaking, wensen en behoeften delen, een inventarisatie van de status van de praktijk, een gezamenlijk plan van aanpak maken, enzovoort.

Als beide partijen besluiten samen verder te willen gaan, eindigt het proces met een formele associatie.

Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Heeft u interesse dan is een persoonlijke kennismaking de beste eerste stap.

Via www.co-med.nl of via + 31 43 20 41 030 kunt u contact opnemen.

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken en ons aanbod toe te lichten.