Wij zorgen dat de huisarts weer huisarts kan zijn, dit is wat Co-Med doet.

Co-Med BV verbetert het werkplezier van de praktijkhoudende huisarts. Co-Med doet dat door de huisarts te ontlasten bij zijn of haar bedrijfsvoering, zodat de huisarts zich volledig kan richten op de kern van zijn/haar vak; huisartsenzorg.

Voor afspraken of spoedgevallen neem contact op met uw Co-Med praktijk.

Wie zijn wij?

Huisartsenorganisatie Co-Med zorgt voor de (noodzakelijke) vernieuwing in een cruciaal onderdeel van ons gezondheidszorgbestel.

Vanwege het groeiende takenpakket, toenemende verantwoordelijkheden en stijgende werklast neemt de druk op de huisarts in hoge mate toe. Daar komt bij dat huisartsen bij hun pensionering steeds meer moeite hebben om opvolging te vinden. In combinatie met een toenemend tekort aan huisartsen staat het stelsel van huisartsenzorg enorm onder druk. Via steeds meer (media)kanalen wordt de noodklok geluid over de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg.

Lees hier meer over ons.

Onze activiteiten

Co-Med Basic

Met ‘Co-Med Basic’ nemen we deel aan uw praktijk en bieden we management op het gebied van Personeel, Financiën en Kwaliteit.

Co-Med Ontzorgt

Met ‘Co-Med Ontzorgt’ bieden we deelname aan uw praktijk en zorgen wij voor al het niet-medisch beheer. U kunt zich weer 100% focussen op uw beroep: arts.

Co-Med 100% Praktijk

Wilt u met pensioen en u vindt geen opvolger? Dan is ‘Co-Med 100% Praktijk’ iets voor u. Co-Med neemt uw praktijk over en verzorgt het gehele beheer en management van de praktijk van huisarts tot en met back-office.

Onze aanpak

De hierboven geschetste ontwikkelingen leiden er toe dat huisartsen het plezier in hun werk verliezen en vanwege de administratieve rompslomp geen zin hebben om een praktijk over te nemen. In dat geval heeft Co-Med de oplossing.

Co-Med biedt huidige praktijkeigenaren en starters een concept, waarbij Co-Med zorg draagt voor alle niet direct zorggerelateerde taken. De complete bedrijfsvoering – van HR en Administratie tot Inkoop, IT en Kwaliteitsbewaking – komt voor rekening van Co-Med. De huisarts kan zich daardoor weer volledig focussen op patiëntenzorg.
Kortom, ‘Co-Med Ontzorgt’ en brengt het werkplezier weer terug.