Voor spoedgevallen, contacteer uw praktijk rechtstreeks.

Wij zorgen dat de huisarts weer huisarts kan zijn, dit is wat Co-Med doet.

Co-Med ontzorgt.

Co-Med BV verbetert het werkplezier van de praktijkhoudende huisarts. Co-Med doet dat door de huisarts te ontlasten bij zijn of haar bedrijfsvoering, zodat de huisarts zich volledig kan richten op de kern van zijn/haar vak; huisartsenzorg.

Wie Zijn Wij

Co-Med BV is opgericht met als doelstelling een vernieuwing te brengen in een cruciaal onderdeel van ons gezondheidszorgbestel.
Vanwege het groeiende takenpakket, toenemende verantwoordelijkheden en stijgende werklast , neemt de druk op de huisarts de laatste jaren in hoge mate toe. Daarnaast zien we in toenemende mate dat huisartsen bij pensionering moeite hebben om opvolging te vinden. In combinatie met een tekort aan huisartsen de komende jaren staat het stelsel van huisartsenzorg enorm onder druk. In diverse media wordt de noodklok geluid over de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg.

Onze Activiteiten

Co-Med Basic

Met Co-Med Basic nemen we deel aan uw praktijk en bieden we management op het gebied van Personeel, Financieel en Kwaliteit.

Co-Med Ontzorgt

Met ons Co-Med ontzorgt plan bieden we deelname aan uw praktijk en wij zorgen voor al het niet medisch beheer, u kunt zich weer 100% focussen op arts zijn.

Co-Med 100% Praktijk

Wilt u met pensioen en u vindt geen opvolger? dan is deze optie iets voor u. Co-Med neemt uw praktijk over en verzorgt het gehele beheer en management van de praktijk van huisarts tot back-office.

Aanpak

Vanwege de hierboven geschetste ontwikkelingen zien we dat huisartsen het plezier in hun werk verliezen en door de administratieve rompslomp geen zin hebben om een praktijk over te nemen. Juist hiervoor biedt Co-Med de oplossing. Co-Med biedt huidige praktijkeigenaren en starters een concept, waarbij Co-Med zorg draagt voor alle niet direct zorg gerelateerde taken. Alle zaken rondom bedrijfsvoering variërend van onder andere HR, administratie, inkoop, IT tot kwaliteit komen voor rekening van Co-Med. De huisarts kan zich hierdoor weer volledig focussen op patiëntenzorg.
Kortom “Co-Med Ontzorgt” en brengt het werkplezier weer terug.
Co-Med: Samen Ontzorgen

Door middel van het zoeken van synergiën tussen de verschillende praktijken, activiteiten wordt er door Co-Med naartoe gewerkt om een groep van praktijken te laten ontstaan waarbij het leveren van de best mogelijk zorg en een hoog klant tevredenheidsgehalte het optimale streven is.
Onderdeel van Co-Med zijn staat voor een praktijk waarbij de patiënt voorop staat en waarbij de huisarts de tijd heeft voor zijn patiënten omdat hij verder ontlast wordt van zijn neven activiteiten.

Postadres

Bassin 120
6211 AK Maastricht
Netherlands

 

E: info@co-med.nl
T: +31 (0) 43 204 1030

© Co-Med. All rights reserved