Voor informatie over een van onze praktijken kunt u hier terecht. Voor levensbedreigende spoed kunt u 112 bellen.

Co-Med reageert op Rechterlijke uitspraak en zoekt oplossing voor zorgcontinuïteit in Zwolle


Co-Med is niet blij met de uitspraak van de rechter. In het belang van continuïteit van zorg kiezen we ervoor inhoudelijk hier verder niet op in te gaan. Er wordt zorg verleend vanuit de praktijk en dat blijven we doen. Tegelijkertijd zien we ook dat het door allerlei redenen lastig is om in Zwolle voor de langere termijn 100% continuïteit te garanderen. Co-Med haar strategie is dat de Co-Med praktijken elkaar ondersteunen en als cluster samenwerken in de regio, Zwolle ligt helaas hiervan uitgesloten en alleen.

Om ervoor te zorgen dat ook in Zwolle de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft gaan we samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis in gesprek met kandidaat praktijkhouders. Zij kunnen dan deze praktijk onder een andere vlag voort zetten. Dat biedt Co-Med meer ruimte om te werken aan de kwaliteitsverbetering van haar andere huisartspraktijken. Zodra hier meer over te vertellen is, informeren we de patiënten.