Aankomende overname

In kader van de NZa concentratietoets wil Co-Med Zorg B.V via deze weg informatie verstrekken over de aankomende overnames.

Co-Med Zorg B.V. is voornemens om per 1 mei 2023 de huisartsenpraktijk aan de Esperantostraat 12 te den Haag over te nemen. De praktijk zal op dezelfde locatie gehuisvest blijven.
Co-Med Zorg B.V. streeft naar een voortzetting van de personele bezetting in de praktijk, zodat u als patiënt bij uw vertrouwde zorgverleners terecht kunt met uw vragen.

Bent u belanghebbende en heeft u hierover vragen, neem dan contact op via secretariaat@co-med.nl