Voor spoedgevallen, contacteer uw praktijk rechtstreeks.

Ons Concept

Iedere praktijk is anders maar toch zien we dat er een groot aantal zaken is die we kunnen standaardiseren, optimaliseren en centraliseren waardoor er weer meer ruimte ontstaat bij de huisartsen om de beste zorg aan hun patiënten te kunnen verlenen.

Co-Med werkt vanuit één basisprincipe met daarbinnen een aantal opties.

Het basisprincipe

Co-Med neemt deel in de praktijk als maatschapslid

Co-Med is niet enkel een dienstverlener maar een partner voor de huisarts die meedraagt in de lasten en lusten van de praktijk. Co-Med treedt dus toe tot de maatschap van de praktijk. Of in geval van een BV treedt zij toe als aandeelhouder. Door deze opzet is Co-Med medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de huisartsenpraktijk, en in het bijzonder voor een goede praktijkorganisatie. De huisarts blijft echter verantwoordelijk voor het medische deel, en behoudt in deze opzet zijn/haar ondernemerschap en autonomie.

Uit ervaring is duidelijk geworden dat gedeelde verantwoordelijkheid met behoud van ondernemerschap en autonomie voor de huisarts een ideale samenwerking wordt gecreëerd.

Daarnaast biedt deze opzet ook een oplossing voor de huisarts inzake het groeiende probleem van opvolging binnen een praktijk. Immers, de vertrekkend huisarts staat er bij een praktijkoverdracht naar een nieuwe collega niet meer alleen voor; Co-Med draagt mede zorg voor de continuïteit van de praktijk.

Co-Med 100% Praktijk

De laatste jaren is er een groeiend tekort aan opvolging binnen de huisartsenpraktijken ontstaan.

Dit betekent dat de komende jaren 3 op de 5 huisartspraktijken in Nederland bij pensionering van de huisarts te kampen gaan krijgen opvolgingsproblematiek, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt.

Hiervoor heeft Co-Med in samenwerking met een Zorgverzekeraar een concept ontwikkeld waarbij de continuering van de Zorg gewaarborgd blijft.

Belangrijke speerpunten in onze concepten zijn:

 1. Ontzorgen in de bedrijfsvoering
 2. Autonomie van de huisarts
 3. Waar mogelijk mede-eigenaarschap van de huisarts binnen de groep
 4. Continuïteit van de huisartsenzorg.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

Co-Med neemt de praktijk van de vertrekkend huisarts over en zal vanuit haar organisatie ervoor zorgdragen dat er een huisarts binnen de praktijk aanwezig zal zijn. Deze “Co-Med” huisarts zal de reguliere zaken binnen de praktijk voor zijn rekening nemen aangevuld met de nieuwste technieken zoals o.a. een “virtuele” huisarts. Tevens zal er vanuit het hoofdkantoor ondersteuning geboden worden op de gebieden van declaraties, boekhouding, ICT en andere taken

Dit allemaal zodat de huisarts en de medewerkers binnen de praktijk zich 100% kunnen focussen op de patiënten en de zorg voor de patiënten.

Co-Med hanteert als uitgangspunt dat de patiënten een vertrouwd gezicht i binnen een praktijk blijven houden. Dit doen we door middel van een vast team Co-Med huisartsen te koppelen aan een specifieke praktijk.

Door het gebruik van o.a. de “virtuele” huisarts, kan de Co-Med huisarts vanuit zijn of haar eigen praktijk of werkkamer (eventueel thuis) 2 à 3 dagen per week virtueel spreekuur houden met zijn of haar patiënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 65-70% van alle klachten via deze methode succesvol behandeld kunnen worden. Dit bespaart de patiënt en huisarts veel tijd en zorgt ervoor dat er uiteindelijk meer tijd en aandacht ontstaat voor de zorg.

Co-Med streeft naar mede-eigenaarschap van huisartsen die werkzaam zijn binnen het Co-Med concept.

Bent u huisarts met een eigen praktijk en op zoek naar een opvolger, of zoekt u al enige tijd naar een opvolger neem dan gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek. 

Bent u startend of waarnemend huisarts en opzoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je onderdeel kunt uitmaken van een vernieuwing binnen de huisartsen brancheneem dan gerust contact op

Co-Med Basic & Co-Med Ontzorgt

De druk binnen de huisartsenzorg is de laatste jaren alleen maar toegenomen, onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddelde huisarts maar effectief 50% van zijn tijd aan zorg voor zijn patiënten kan gebruiken en de rest opgaat aan administratieve en management taken.

Daarnaast zijn er veel huisartsen die op zoek zijn naar een opvolger voor als zij over een aantal jaren met pensioen willen gaan, vaak een zeer zware en intensieve klus. Men heeft tenslotte hard gewerkt om een mooie praktijk met goede zorg voor de patiënten op te bouwen.

Om hier een uitkomst in te bieden heeft Co-Med o.a. in samenwerking met een Zorgverzekeraar het Co-Med Basic en Co-Med Ontzorgt concept ontwikkeld.

Belangrijke speerpunten in onze concepten zijn:

 1. Ontzorgen in de bedrijfsvoering
 2. Autonomie van de huisarts
 3. Waar mogelijk mede-eigenaarschap van de huisarts binnen de groep
 4. Continuïteit van de huisartsenzorg.

Het gaat als volgt in zijn werk:

Co-Med zal als partner/maat toetreden in de praktijk en vanuit haar positie zorgdragen voor alle niet medisch gerelateerde zaken, denk hier aan de boekhouding, inkoop, declaraties, HR en nog veel meer andere taken.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat Co-Med o.a. centralisatie zal toepassen van een aantal zaken zoals telefonie, herhaalrecepten en ondersteuning. Diensten zoals de “virtuele” huisarts zullen hun intrede doen.

Door deze aanpak zal de huisarts vrijgemaakt worden van alle andere taken buiten de directe zorg voor zijn patiënten. Hierdoor ontstaat er meer tijd ontstaan en rust binnen uw praktijk. Door inzet van videoconsulten kan de huisarts, eventueel vanuit thuis, 1 à 2 dagen op afstand via beeldbellen consulten voeren .

Omdat Co-Med gebruik maakt van haar eigen team aan mensen inclusief huisartsen, is het risico op uitval en de stress voor het vinden van vervangers iets dat tot het verleden behoort.

Bent u praktijkhoudend huisarts en bent u opzoek naar meer rust, aandacht en kwaliteit voor u en uw patiënten neem dan gerust contact op met ons

Virtuele Huisarts

Naast het verzorgen van de reguliere zorg, is Co-Med ook actief op het gebied van de Virtuele Huisarts

Hierbij maken wij gebruik van een videobellen, zodat de arts en de patiënt direct met elkaar in verbinding kunnen treden. Hiervoor maakt Co-Med gebruik van haar eigen goed beveiligde software en verbindingen zodat je als patiënt en arts ook veilig en open met elkaar kunt communiceren.

Deze manier van communiceren stelt de patiënt in staat om zelf zijn afspraken via de website of zijn eigen app op zijn of haar smartphone te maken. Als patiënt kun je zelf aangeven wat de klachten zijn en of je direct een fysieke afspraak wilt of dat je via de virtuele weg contact met de arts wilt.

Onderzoek heeft aangetoond dat via de digitale/virtuele weg 70% van alle klachten direct door de arts afgehandeld kunnen worden. M.a.w. 70% van alle patiënten kunnen vanuit de locatie van hun keuze direct beveiligd contact hebben met hun arts en krijgen direct de benodigde zorg, zonder dat men ervoor naar de praktijk hoeft te reizen.

Het gaat als volgt in zijn werk:

Stap 1:

Klant meldt zich via:

 • Telefoon bij de praktijk (centrale dienst Co-Med) en wordt door de assistente aangemeld met zijn nummer op de Co-Med dienst en er wordt een eerste afspraak ingepland. Achteraf krijgt de patiënt een sms met een link om de app te downloaden en met zijn codenummer direct zijn account met afspraak etc… te zien.
 • Direct via de Co-Med agenda app, en plant zelf een afspraak in de agenda

Stap 2:

Klant gaat op het afgesproken moment online via de app of via de website van Co-Med en komt met de online doctor in contact. De arts kan via het HIS zien wat het verleden van de patiënt is en kan de volgende zaken doen aan de hand van het consult:

 • Advies geven/ Consulteren:
  • De huisarts adviseert de patiënt in relatie tot de gepresenteerde gezondheidsklachten. De zorgvraag is hiermee afgehandeld.
  • De huisarts nodigt de patiënt uit voor een fysiek consult in de praktijk.
  • De huisarts verwijst de patiënt op basis van het gepresenteerde beeld door naar vervolgzorg.
 • Recept uitschrijven:
  • Huisarts schrijft medicatie voor en klant ontvangt een bericht via de Co-Med app dat het recept klaar is om te downloaden
  • Klant krijgt een sms dat hij zijn recept kan ophalen bij de door hem aangegeven apotheek
 • De Fysieke afspraak inplannen met een Co-Med arts in de regio van de patiënt voor verder onderzoek:
  • Patiënt ontvangt wederom een bericht via sms/app met nieuwe afspraak

Stap 3a:

Klant krijgt zijn recept of verwijsbrief digitaal aangeleverd

 • Digitaal dossier wordt bijgewerkt

Stap 3b:

Klant ontvangt een nieuw bericht voor zijn fysieke afspraak

Schematische weergave van het beschreven proces:

Alle Co-Med praktijken blijven natuurlijk ook de reguliere fysieke consulten uitvoeren voor de mensen die niet kunnen en of willen communiceren via een videoverbinding. De virtuele huisarts is enkel een aanvulling en extra service die onze praktijken bieden aan onze patiënten.

Voordelen voor de patiënt:

Voor de patiënt heeft het de volgende voordelen:

 1. Je bepaalt zelf wanneer je een afspraak wilt en kunt hier ook meteen zelf insturen
 2. Sneller contact met je huisarts
 3. Overal ter wereld kun je meteen het advies van je huisarts in winnen
 4. Je huisarts altijd bij de hand

Ook voor de huisartsen en vooral de veranderingen in huisartsenland heeft de virtuele huisarts een groot aantal voordelen:

 1. Sneller contact met je patiënten
 2. Als huisarts kun je ook vanuit thuis je consulten doen (vooral voor artsen die part-time dienen te werken vanwege kinderen)
 3. Biedt een extra uitkomst in de opvolgingsproblematiek en het groeiend tekort aan huisartsen de komende jaren.
 4. Klaar voor de toekomst

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Co-Med: Samen Ontzorgen

Door middel van het zoeken van synergiën tussen de verschillende praktijken, activiteiten wordt er door Co-Med naartoe gewerkt om een groep van praktijken te laten ontstaan waarbij het leveren van de best mogelijk zorg en een hoog klant tevredenheidsgehalte het optimale streven is.
Onderdeel van Co-Med zijn staat voor een praktijk waarbij de patiënt voorop staat en waarbij de huisarts de tijd heeft voor zijn patiënten omdat hij verder ontlast wordt van zijn neven activiteiten.

Postadres

Bassin 120
6211 AK Maastricht
Netherlands

 

E: info@co-med.nl
T: +31 (0) 43 204 1030

© Co-Med. All rights reserved