Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Co- Med BV is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is Co-Med BV aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden. 

Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Co-Med BV vallen. Co-Med BV is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij bieden deze links slechts aan als service, en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven. 

Co-Med BV heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Co-Med BV. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Co-Med BV.

Co-Med: Samen Ontzorgen

Door middel van het zoeken van synergiën tussen de verschillende praktijken, activiteiten wordt er door Co-Med naartoe gewerkt om een groep van praktijken te laten ontstaan waarbij het leveren van de best mogelijk zorg en een hoog klant tevredenheidsgehalte het optimale streven is.
Onderdeel van Co-Med zijn staat voor een praktijk waarbij de patiënt voorop staat en waarbij de huisarts de tijd heeft voor zijn patiënten omdat hij verder ontlast wordt van zijn neven activiteiten.

Postadres

Bassin 120
6211 AK Maastricht
Netherlands

 

E: info@co-med.nl
T: +31 (0) 43 204 1030

© Co-Med. All rights reserved